Pohřební ústav Sv. Jiří

Připravili jsme pro vás seznam bodů, jak v případě úmrtí postupovat, abychom vám co nejvíce ulehčili těžké chvíle.

Jak postupovat při úmrtí doma:

 • přivolat lékaře, který na místě vypíše listy o prohlídce zesnulého 
 • kontaktovat pohřební službu k odvozu zemřelého (Tel. NONSTOP: 601 282 282) 
 • pohřební služba přebírá tělo zesnulého s dokladem „listy o prohlídce zesnulého“ 
 • navštívit pohřební službu ke sjednání rozsahu a podmínek pohřbu 

Jak postupovat při úmrtí v nemocnici:

 • navštívit pohřební službu ke sjednání odvozu zesnulého  a způsobu pohřbení

Před navštěvou pohřební služby si promyslete:

 • rozhodněte se pro datum a čas konání pohřbu 
 • variantu pohřbu, kremace (zpopelnění) nebo pohřeb do země 
 • rozloučení zajistíme v obřadní síni nebo ve vámi vybraném kostele 
 • zvažte své finanční možnosti 
 • vyberte si doplňkové služby, které budete na pohřbu chtít (věnce, květinová výzdoba, rakev, řečník, hudba atp.) 

K projednání pohřbu si připravte:

 • občanský průkaz zesnulé osoby (pokud je k dispozici) 
 • oblečení pro zesnulého, boty nejsou třeba 
 • občanský průkaz objednavatele

Ve chvílích smutku je každé ulehčení přínosem, a proto vám pohřební služba Sv. Jiří nabízí možnost sjednání pohřbu jak u nás v kanceláři, tak u vás doma. Sami si vyberete podobu pohřbu a rozsah služeb podle vašich představ i možností. Naši pracovníci vám ochotně poradí se zajištěním všech náležitostí spojených s pohřbem a úmrtím.

Způsoby pohřbívání

Kremace bez obřadu

Jedná se pouze o zpopelnění bez provedení jakéhokoliv smutečního obřadu. 

Kremace s obřadem

Zpopelnění s obřadem je v současné době nejrozšířenější způsob pohřbení. Rozloučení se zesnulým se koná v obřadní síni nebo v případě církevního pohřbu ve vybraném kostele. Po smutečním obřadu je zajištěno zpopelnění zesnulého a ostatky zemřelého jsou uloženy do hrobu nebo urnových hájů, proveden vsyp nebo rozptyl popela na pietních loučkách nebo vyzvednutí urny v kanceláři.

Pohřeb do země

Pro důstojné rozloučení se zesnulým byl tento způsob pohřbu v historii běžně využívaný. Pohřeb do země může být jak civilní, tak i církevní. Pokud se rozhodnete pro pohřeb do hrobu nebo hrobky, zajistíme pro vás veškeré služby s tím spojené od výkopu hrobu, zajištění řečníka nebo kněze po zajištění živé hudby, pokud si ji budete přát. Zajistíme pro vás i převoz rakve a květinových darů z kostela pohřebním vozem na hřbitov, kde je dokončen smuteční obřad pohřbem do země.

Forma církevního pohřbu se většinou skládá z následujících fází: 

 • oznámení úmrtí zvonem 
 • oznámení pohřbu prostřednictvím parte 
 • rozloučení se zesnulým u rakve v kostele 
 • smuteční průvod na hřbitov 
 • rozloučení nad hrobem s proslovy 
 • pohřební hostina 

Zajistíme pro vás i převoz rakve z kostela pohřebním vozem na hřbitov, kde je dokončen smuteční obřad pohřbem do země.

Průvodce smutečním obřadem

Smuteční rozloučení

Dostavte se, prosím o 30 minut dříve, než je stanoven začátek obřadu. Před smutečním aktem budete organizátorem pohřbu vyzváni, máte - li objednanou výstavu zesnulého.

Před obřadem informujte organizátora pohřbu o zanechání či odstranění - případném vlastním odvozu květinových darů.

Informace pro smuteční hosty

 • Dostavte se 10 minut před začátkem smutečního obřadu před vchod do obřadní síně. 
 • V případě, že máte květiny ještě zabalené v papíře, květiny vybalte ještě před vstupem do obřadní síně. 
 • Při smutečním obřadu, prosíme, nemluvte a vypněte mobilní telefon. 
 • Při zajíždění rakve na katafalku je vhodné ve stoje vzdát čest zesnulému. 
 • Po ukončení smutečního obřadu je vhodné rodině zesnulého vyjádřit účast kondolencí. V případě, že si rodina přeje od kondolencí upustit, nekondolujte. 
 • Ke kondolenci přistupujeme zprava a doleva odcházíme.